Xu hướng GCHF từ 30/9

September 30, 2019 OTM 0

GCHF đang trong xu hướng tăng, áp lực giảm hình thành sóng hồi. Chờ SELL và TP/ SL như trên chart. Chú ý phản ứng […]

Xu hướng GU từ 30/9

September 30, 2019 OTM 0

GU đang trong xu hướng giảm, sóng tăng điều chỉnh đã cho áp lực bán tại vùng fibo 50. Chờ giá hồi về cho tín hiệu thì vào SELL […]

Xu hướng EG từ 30/9

September 30, 2019 OTM 0

EG đã kết thúc sóng hồi, giá cho áp lực tăng vùng fibo 61.8. Chờ giá hồi về cho tín hiệu thì vào BUY , TP/ SL như trên […]

Xu hướng GJ từ 23/9

September 23, 2019 OTM 0

GJ đang sóng tăng điều chỉnh của sóng giảm trước đó.Giá về vùng 50 của fibo, áp lực giảm nằm dưới cản. Chờ SELL và […]

Xu hướng UJ từ 23/9

September 23, 2019 OTM 0

UJ đang xu hướng giảm, giá chạm cản và cho áp lực giảm. Chờ SELL vả TP/ SL như trên chart. https://vn.tradingview.com/chart/USDJPY/uUxM7PtR/ **********************************************Lưu ý: Những phân tích […]

Xu hướng EJ từ 23/9

September 23, 2019 OTM 0

EJ đang trong xu hướng và kênh giá giảm. Giá chạm biên trên đang có áp lực giảm dưới trendline , chờ SELL và TP/ SL như […]

Xu hướng CHFJPY từ 23/9

September 23, 2019 OTM 0

CHFJPY đang trong xu hướng giảm, giá chạm trendlinecho áp lực giảm dưới cản. Chờ giá hồi về cho tín hiệu thì vào SELL, TP/ SL như trên chart. https://vn.tradingview.com/chart/CHFJPY/bVdDEMYZ/ […]

Xu hướng NU từ 16/9

September 15, 2019 OTM 0

NU đang trong xu hướng giảm, sóng hồi về và cho áp lực giảm dưới cản. Vào lệnh SELL và TP/ SL như trên chart. https://vn.tradingview.com/chart/NZDUSD/u9Z1C7GH/ […]

Xu hướng NCHF từ 16/9

September 15, 2019 OTM 0

NCHF đang trong xu hướng giảm, giá hồi về vùng 50 của fibo và đang cho áp lực giảm tại cản. Vào SELL và TP/ SL như […]

Xu hướng EU từ 16/9

September 15, 2019 OTM 0

2 giờ trướcEU đang trong xu hướng giảm, giá chạm biên trên của kênh giá và cho áp lực giảm dưới cản. Quan sát ở vùng chờ […]