PIP Là gì ? LOT Là gì ?

September 30, 2018 OTM 0

PIP là gì ? Pip viết của chữ PRICE INTEREST POINT, được hiểu là 1 bước giá nhỏ nhất. Nếu tỉ giá EUR/USD từ 1.2250 […]

Phiên Giao Dịch NEW YORK

September 17, 2018 OTM 0

New York là trung tâm thị trường ngoại hối lớn thứ hai sau Luân Đôn; nó mở cửa lúc 12:00 sáng – ngay giữa phiên […]

Phiên Giao Dịch LONDON

September 17, 2018 OTM 0

Phiên giao dịch châu Âu / London là phiên giao dịch nhiều nhất và biến động mạnh nhất trong tất cả các phiên giao dịch. […]

Phiên Giao Dịch TOKYO

September 17, 2018 OTM 0

Phiên giao dịch châu Á bắt đầu với việc mở cửa thị trường ở Sydney, lúc 22 giờ GMT(5h VN). Tuy nhiên, sự biến động […]