Xu hướng EA từ 16/9

September 15, 2019 OTM 0

EA đang trong xu hướng tăng, giá chạm trendline cho áp lực tăng tại cản. Tìm điểm vào lệnh đẹp tại vùng chờ BUY, TP/ SL như trên […]

Xu hướng CADJPY từ 16/9

September 15, 2019 OTM 0

CADJPY trong xu hướng giảm, giá tăng chạm trendline , cho tín hiệu giảm. Chờ giá hồi vào SELL, TP/ SL như trên chart. https://vn.tradingview.com/chart/CADJPY/3zFo3SfD/ **********************************************Lưu ý: Những phân tích […]

Xu hướng EU từ 26/08

August 25, 2019 OTM 0

EU đang trong xu hướng giảm, giá đang cho áp lực tăng tại cản. Tuy nhiên giá vẫn đang nằm dưới cản và trendline , chờ giá phá TL […]

Xu hướng EN từ 26/08

August 25, 2019 OTM 0

EN đang trong xu hướng tăng, áp lực tăng tại vùng cản. Chờ giá hồi về cho tín hiệu PA thì vào BUY, TP/ SL như trên […]

Xu hướng EJ từ 26/08

August 25, 2019 OTM 0

EJ đang trong xu hướng giảm, áp lực giá giảm tại vùng cản. Chờ giá hồi về có tín hiệu PA thì vào SELL và […]

Xu hướng EG từ 26/08

August 25, 2019 OTM 0

EG đang trong sóng hồi của kênh giá tăng, giá đang áp lực giảm tại vùng cản và biên dưới của kênh giá. Chờ giá […]

Xu hướng ECAD từ 26/08

August 25, 2019 OTM 0

ECAD trong sóng giảm, áp lực tăng dưới cản và trendline . Chờ giá hồi về và cho tín hiệu PA thì SELL và TP/ SL như trên chart.  […]