VỀ CHÚNG TÔI

https://www.flickr.com/gp/157212720@N05/ML71xa

OTM  là một team gồm những con người đầy nhiệt huyết , yêu ngh ề với những mong muốn chia sẻ những kiến thức, trải nghiệm thực tế của chúng tôi có được trong những năm qua để chia sẻ cho cộng đồng, những trader mới vào nghề cũng như những trader giao dịch có kinh nghiệm trong lĩnh vực giao dịch tài chính Forex, CFD, Comodities..

Mọi liên hệ hợp tác hoặc đóng góp xin gửi về

1. Email: admin@otmtrading.com

2. Telegram Admin:

3. Cộng đồng  mở rộng trên telegram:

4. Facebook:

5. Youtube: OTM Trading Channel